เกาะที่คุณต้องไปเมื่อไปเที่ยวหมู่เกาะมะริด​

หมู่เกาะมะริดให้วิวและกิจกรรมการผจญภัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ปีนเขาในหุบเขาเขตร้อน จนถึงภายเรือคายัคผ่านป่าชายเลนแล้วขึ้นแม่น้ำ โอกาสในการสำรวจเกือบจะไม่จำกัดและถ้าคุณมองหาการพักผ่อนมากกว่าคุณแค่กระโดดลงน้ำจากเรือหรือท่องไปในหมู่หาดทรายสีขาว มันมีเกาะมากมายในหมู่เกาะนี้แต่นี้คือสิ่งที่น่าสนใจบางส่วน

ท่องเที่ยวกลุ่มเกาะมะริด (Myeik Archipelago) ​

ท่องเที่ยวกลุ่มเกาะมะริด (Myeik Archipelago)
ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่บุกรุกของโจรสลัดที่มีการปล้นเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางไปส่งของยังมะริด และตั้งแต่ปี 1940 ก็ได้มีการปิดกั้นจากโลกภายนอกเนื่องจากยุทธศาสตร์การป้องกันของระบอบการปกครองของเมียนมาร์ หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2015 ก็ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการในการเปิดท่องเที่ยวในแต่ละวันไปยังหมู่เกาะ ซึ่งนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดำเนินการกับผู้ประกอบการทัวร์ที่ได้รับอนุญาตก่อนและต้องขออนุญาตก่อนเดินทาง 2 วัน

...
...
Victoria Cliff Resort {Nyaung Oo Phee}
Victoria Cliff Resort (Nyaung Oo Phee)

TZK Hotel & Tours (Yangon)

Thailand: victoriaclifftravel@gmail.com

(+66) 089-751-7777, (+66) 089-752-7777, (+66) 094-224-2473, (+66) 095-462-2295, (+66) 064-264-6556, (+66) 092-364-1881

Copyright © 2018 Victoria Cliff Resort.

Victoria Cliff Resort {Nyaung Oo Phee}

FOLLOW US

Victoria Cliff Travel (Ranong)

TZK Hotel & Tours (Kaw Thaung)

(+95) 59-51656, 59-51657

(+95) 9-262 230 660

Nyaung Oo Phee Island: (+95)-9-444-888-661, 662

Myanmar: info@nyaungoopheeresort.com

TZK Hotel & Tours (Mandalay)

(+95) 9-7988 22110, (+95) 9- 2510 77774

(+95) 9-7 711 33388, (+95) 9-7 7517 3388

@ nyaungoopheeisland